εγχώρια παραγωγή:

http://www.kinimatografos.net
http://www.podilates.gr
http://www.hellug.gr
http://www.disabled.gr
http://tsamadou13.gr

http://www.black-tracker.gr
http://www.blackout.gr
http://www.terminal119.gr
http://www.ek-fyles.blogspot.com
http://www.disobey.net

http://www.loa.gr
http://www.transs.gr

http://indy.gr
http://athens.indymedia.org

http://yfanet.net/

http://delta.blogs.squat.gr/
http://www.villa-amalias.blogspot.com/

στα ξένα:

Queer ομάδες και περιοδικά

Gay Shame http://www.gayshamesf.org
Queeruption http://www.queeruption.org
Black Laundry http://www.blacklaundry.org/eng-index.html
Quit! Queers for Palestine http://www.quitpalestine.org
Pink Panthers (canada) http://www.lespantheresroses.org
Pink Panthers (paris) http://www.pantheresroses.org
Queer Beograd http://www.queerbeograd.org
The Y-files http://www.spike00.com/clubky
Anarchozine http://bangbang1969.free.fr
Mariboheras http://maribolheras.blog.com
Des[ctrl]ladas http://descontroladas.net
Guerrilla Travolaka http://guerrilla-travolaka.blogspot.com

Τρανστζέντερ ομάδες και ιστοσελίδες

http://www.butchdykeboy.com
FTM international http://www.ftmi.org
TransGender Europe http://www.tgeu.net
International Journal of Transgenderism http://www.symposion.com/ijt/index.htm
Transgender film festival http://www.transgenderfilmfestival.com

φεμινιστικές ομάδες και ιστοσελίδες

http://www.nextgenderation.net
http://www.sindominio.net/karakola
http://www.ecn.org/sexyshock
http://www.thething.it/amatrix
http://www.penelopes.org
http://www.genderchangers.org

θεωρία

http://en.wikipedia.org/wiki/Queer
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Queerstudies
http://www.xyonline.net
http://genders.org
http://www.queertheory.org

ομάδες για το sex work

www.lesputes.org
http://www.sexworkeurope.org/site
http://www.chezstella.org

Queer τέχνη

http://www.queer-arts.org
http://www.lttr.org LTTR Queer Feminist Art Journal
http://www.jennifercamper.com
http://www.dykestowatchoutfor.com
http://alogono.wordpress.com