Σφίγγα. φεμινιστικά και άλλα

περιοδικό που εκδόθηκε το 1980

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"You're getting old, that's what they'll say,
but don't give a damn, I'm listening anyway"
____________________LeTigre. Hot Topic

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

σημείωση του qv

βρήκαμε αυτό το περιοδικό σε κάποιο συρτάρι του φεμινιστικού κέντρου αθήνας.
ηλεκτρονικά υπάρχει απόσπασμά του και εδώ http://www.genderpanteion.gr/gr/other/other2/index.php

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

home