Η συλλογικότητα Queericulum Vitae, δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2004 και διέκοψε τη λειτουργία της το 2015. Ευχαριστούμε όσες και όσους μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια οικονομικά, πολιτικά, συναισθηματικά.qv

Queericulum Vitae came together in Athens, Greece in 2004 and has stopped acting as a collective in 2015. We would like to express our appreciation to those who supported us all these years, financially, politically, emotionally. qv